Wednesday, December 06, 2006

Uke 49

Vurderingskriterier for nettsted.

Wednesday, September 27, 2006

Blogging Uke38

hva er en weblogg?

-En weblogg er en side man oppretter hvor man kan for eksempel legge ut sin mening om en ting eller legge ut bilder for andre til å se og kanskje vurdere. (osv.)

Her er en link som forklarer litt mer

Hvem kan blogge?

-Alle som har en nettleser, e-mail og er eller over 14år kan blogge. (hvis du lurer på mer kan du bare søke her)

Hvorfor Blogge?

-For å få ut meningen din og kanskje få den vurdert, eller hvis du vil kan du argumentere om et tema med andre. (osv.)

Og her er det en link som forklarer alle spørsmålene :P (hahahahahahaha)

Wednesday, September 20, 2006

Oppgave uke37

Mitt ansvar som redaktør av min blogg er å passe på at jeg ikke skriver eller legger ut noe på siden min som angriper noen personlig, eller at jeg legger ut informasjon som ikke stemmer. Det viktigste er å holde seg til "lovene" innenfor internett og bruke rent vett. Hvis jeg bryter noe så må jeg ta ansvar selv og rette det opp, og beklage for det.

Man skal selvfølgelig prøve å sette seg inn i brukerens sete, og lage bloggen så oversiktlig og forståelig som mulig også ^^

Thursday, September 14, 2006

Update

I updated the look! took me a while to figure it out though... :S well well... ^^