Wednesday, March 07, 2007

Uke 10 - Storytelling, Podcast

Jeg har da valgt å ha tegning som tema... og jeg skal lage en DST...
Det kan sikkert være nyttig for andre å få vite noen tips fra en som liker å tegne og tegner mye.
Manus og storyboard lager jeg seinere, hjemme.

1 comment:

jeanette tranberg said...

Hei Daniel

Du har valgt tema, hva du skal lage, begrunnet det, og lagt en plan for hvordan du skal organisere arbeidet.

Dette ser lovende ut, og jeg gleder meg til å lære mer om tegning! Dette er det sikkert flere enn meg som vil ha nytte av.

Har du bestemt deg for hvilke programmer du skal bruke, og har du alt du trenger? Fint om du får det ned på blogposten også.

Effektivt jobba!